iadomości:
W
Komunikat nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Swarzędz Meble S.A. z dnia 10 marca 2009 roku:


1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Swarzędz Meble Spółka Akcyjna z siedzibą w Swarzędzu, po rozpatrzeniu informacji Zarządu o działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz o prognozach na rok 2009, mając na względzie dotychczasowe wyniki finansowe oraz utrzymywanie się niekorzystnych zjawisk makroekonomicznych, uniemożliwiających uzyskanie przez Spółkę w przewidywalnej przyszłości korzystnych relacji bilansowych, stwierdza brak celowości dalszego prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, a w konsekwencji - brak gospodarczej zasadności dalszego istnienia Spółki i działając na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozwiązać Spółkę i otworzyć jej likwidację.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Z dawnego imperium meblarskiej firmy Swarzędz Meble SA w podpoznańskim Swarzędzu nie ma już nic. Zostały dwa małe zakłady: mebli skrzyniowych w Kościanie w Wielkopolsce (110 osób) i tapicerowanych w Nysie na Opolszczyźnie (90).

"Nie widzimy szans na poprawę. Od kilkunastu lat sprzedaż malała. Zamiast tradycyjnych mebli, z którymi kojarzono Swarzędz, chcieliśmy wprowadzić nowoczesne modele. Liczyliśmy, że ostatni kwartał przyniesie lepszą sprzedaż. Ale nic. Spółka nie jest wystarczająco silna finansowo, aby przetrwać kryzys - mówił  Łukasz Stelmaszyk, urzędujący w Warszawie prezes spółki Swarzędz Meble. 

Załoga ma nadzieję, że fabrykę w Kościanie kupi Ikea, bo robili kiedyś dla niej regały. Ale w branży jest stagnacja, bo rynek nakręcali właściciele nowych mieszkań, mieszkań dziś jest jak na lekarstwo. A statystyczny Polak wymienia meble raz na 15-20 lat.
 
Likwidacja Swarzędzkich Fabryk Mebli

wood - furniture.biz  > wiadomości branżowe