Established in 1995, Zhejiang Shenghua Yunfeng Greeneo Co., Ltd. is a backbone enterprise of Shanghua Group, a top-500 enterprise of ...